top of page
Frame 86.png

Inclusive Coffee Festival 2023 Warszawa 

Инклюзивный кофе фестиваль в Варшаве 2023

Inkluzywny Festiwal Kawy w Warszawie 2023

Инклюзивный фестиваль 26 августа. Присоединяйтесь к событию на Facebook. Inclusive Festival w dniu 26 sierpnia. Dołącz do wydarzenia na Facebooku

 

Ждем каждого и каждую в субботу с 10:00 -13:00, лучший кофе - выпитый до обеда. 

Czekamy na wszystkich w sobotę od 10:00 do 13:00, najlepsza kawa to ta wypita przed obiadem. 

На протяжении 2-х дней 24-25 августа мы обучим 10 инклюзивных бариста – в закрытом формате, а в субботу на фестивале, они покажут чему научились и сварят много кофе для тебя. W ciągu 2 dni 24-25 sierpnia przeszkolimy 10 baristów inclusive - w formule zamkniętej, a w sobotę na festiwalu pokażą czego się nauczyli i zaparzą dla Was mnóstwo kawy. 

Букай 26 августа у себя в календаре и приходи на наш инклюзивный фестиваль. Больше информации и программа дня soon. ZAREZERWUJ 26 sierpnia w swoim kalendarzu i przyjdź na nasz inkluzywny festiwal. Więcej informacji i program dnia.

Inclusive Barista
Программа Фестиваля. Program festiwalu 
26.08.

(суббота) (sobota)

9:00 – 10:00

10:00 – 11:30

11:30 – 12:00

12:00 – 13:30

14:00 – 15:30

15:30 – 16:00

16:00 – 18:00

Регистрация, кофе пауза. Rejestracja, przerwa kawowa.

 

Факты о кофе и кофейном оборудовании. Соревнования инклюзивных бариста на профессиональных кофе машинах. Fakty o kawie i sprzęcie do kawy. Bezzera DUO. Zawody baristów inkluzywnych na profesjonalnych ekspresach do kawy Bezzera DUO. 

Кофе-пауза. Przerwa kawowa.

Обед. Lunch.

Соревнования по альтернативным методам заваривания кофе: V60, Aeroprasa. Zawody w alternatywnych metodach parzenia kawy: V60, Aeroprasa.

Кофе-пауза. Przerwa kawowa.

Закрытие фестиваля, фуршет, инклюзивная дискотека, Zakończenie festiwalu, bufet, dyskoteka inclusive 

Inclusive Barista
Frame 87.png
Программа для Inclusive Baristas 
Program dla Inclusive Baristów  
24.08.

(четверг) (czwartek)

9:00 – 10:00

10:00 – 11:00

11:00 - 12:00

12:00 - 12:20

12:20 - 14:00

14:00 - 16:00

16:00 - 17:00

17:00 - 17:20

17:20 - 19:00

19:00 - 21:00

Регистрация, кофе пауза. Rejestracja, przerwa kawowa.

 

Открытие Инклюзивного Кофе Фестиваля, вступительное слово, ознакомление с программой, презентация партнеров, участников и участниц. Otwarcie Inclusive Coffee Festival, przemówienie wstępne, wprowadzenie do programu, prezentacja partnerów, uczestników i uczestniczek

Знакомство друг с другом. Wzajemne poznanie się.

Кофе-пауза. Przerwa kawowa.

Воркшоп по альтернативному завариванию кофе. Warsztaty alternatywnego parzenia kawy.

Обед. Lunch.

Воркшоп "Инклюзивный город" (часть 1). Интерактивная лекция – доступность городской инфраструктуры. Warsztat "Miasto sprzyjające włączeniu społecznemu" (część 1). Interaktywny wykład - dostępność infrastruktury miejskiej.

Кофе-пауза. Przerwa kawowa. 

Воркшоп "Инклюзивный город" (часть 1). Работа в группах. Warsztat "Miasto sprzyjające włączeniu społecznemu" (część 1). Praca w grupach.

Ужин. Kolacja.

Inclusive Barista
25.08.

(пятница) (piątek)

9:30 – 10:00

10:00 - 11:00

11:00 - 11:30

11:30 - 12:00

12:15 - 14:00

14:00 - 16:00

16:00 - 19:00

19:00 - 21:00

Регистрация, кофе пауза. Rejestracja, przerwa kawowa.

Воркшоп "Инклюзивный город" (часть 2). Составление чек-листа по улучшению городской инфраструктуры. Warsztaty na temat miast sprzyjających włączeniu społecznemu (część 2). Sporządzenie listy kontrolnej w celu poprawy infrastruktury miejskiej.

"У меня вело-кафе" история от основателя Podoba się wszystkim. Historia "Mam kawiarenkę rowerową" od założyciela Podoba się wszystkim.

Путь Inclusive Barista: Беларусь – Тенерифе – Польша. Trasa Inclusive Barista: Białoruś - Teneryfa - Polska. 

Воркшоп "Вари как профи - Взбивай как профи". Warsztaty "Gotuj jak profesjonalista - ubijaj jak profesjonalista".

Обед. Lunch

Гуляем-валяем. Spacerujmy. 

Ужин. Kolacja.

Inclusive Barista
bottom of page